پیرنگ . ابزاری ساده و حرفه ای برای مدیریت

پیرنگ . ابزاری ساده و حرفه ای برای مدیریت بر مبنای اطلاعات است.

به راحتی برای مدیریت پروژه پیکربندی می‌شود و در عین حال بدون نیاز به ابزاری جدید، مدیریت واحد پشتیبانی کاربران و از سوی دیگر مدیریت کار تیمی را بر عهده می‌گیرد. معمولا سازمان‌ها در سه لایه به مدیریت منابع و امور خود می‌پردازند:

مدیریت عملیات که وظیفه آن اطمینان از انجام صحیح فعالیت‌ها و عملیات در سازمان (تا پائین‌ترین سطح) است.
مدیریت تاکتیکی یا هماهنگی بین واحدها و بخش‌ها که وظیفه آن اطمینان از اجرای صحیح جریان‌های اطلاعات یا کالا و مواد یا حتی جریان‌های مالی بین واحدها و بخش‌های مختلف یک سازمان است.
● و در انتها مدیریت راهبردی که وظیفه جهت‌دهی کلی همه سازمان در راه رسیدن به اهداف ماموریت‌های تدوین شده را بر عهده دارد.

پیرنگ در واقع برای مدیریت جریان اطلاعات در هریک از این سه سطح از مدیریت یک سازمان نقش یک بستر ساده و موثر را ایفا می‌نماید. در ادامه توضیحات بیشتری را در خصوص کاربرد پیرنگ در بهسازی هریک از لایه‌های مدیریت خواهیم خواند. خواندن ادامه مطلب