مقایسه پیرنگ با دیگر ابزارها

به منظور آشنایی بیشتر با امکانات پیرنگ، در مقایسه با چند نرم‌افزار مشهور مدیریت عملکرد، مقایسه‌ای از نظر امکانات و ویژگی‌های این نرم‌افزارها با پیرنگ، صورت گرفته است که جزئیات این مقایسه در جدول زیر قابل مشاهده است.

ویژگی‌ها
پشتیبانی کامل از زبان فارسی و تقویم شمسی
قابلیت مدیریت سطوح امنیت دسترسی به سامانه و اطلاعات

قابلیت ارزیابی و نظارت بر گردش کار در پروژه /فرایند

مدیریت عملکرد اعضای تیم‌ها در پروژه/فرایند

مدیریت قیمت (تقریبی) تمام شده پروژه/فرایند

قابلیت مدیریت ضمائم و اسناد پروژه/فرایند

قابلیت پردازش محتوای کارها و شرح عملکرد انجام‌شده
قابلیت مدیریت همکاری تیمی بین اعضاء پروژه/فرایند
قابلیت ارجاع خودکار امور به همکاران بر اساس گروه‌کاری
قابلیت مدیریت پروژه (از مرحله برنامه‌ریزی تا خاتمه)

پشتیبانی محدود از ITIL (در مدیریت فرایندها)

پشتیبانی از Scrum (در مدیریت پروژه)

قابلیت اطلاع‌رسانی ارجاع امور از طریق Email
راهنما
این نرم‌افزار کلیه قابلیت‌های ذکر شده در این حوزه را داراست.
این نرم‌افزار بخشی از قابلیت‌های ذکر شده در این حوزه را داراست.
این نرم‌افزار هیچ‌یک از قابلیت‌های ذکر شده در این حوزه را دارا نمی‌باشد.
منابع:
[۱] سایت pcmag.com (مقایسه نرم‌افزارهای helpdesk)
[۲] سایت peirang.net (امکانات نرم‌افزار)
[۳] سایت atlassian.com (امکانات نرم‌افزار)
[۴] سایت redmine.org (امکانات نرم‌افزار)
[۵] سایت manageengine.com (امکانات نرم‌افزار)
[۶] سایت Wikipedia (مقایسه نرم‌افزارهای helpdesk)
[۷] F Beisse, A Guide to Computer User Support for Help Desk and Support Specialists, 2014
[۸] B Czegel, Help desk practitioner’s handbook, 2015
[۹] D Gibson, Effective help desk specialist skills, 2014