مدیریت پروژه با پیرنگ

مدیریت پروژه با پیرنگ از فاز آماده‌سازی یعنی فاز آغازین پروژه شروع شده و تا خاتمه پروژه ادامه می‌یابد و بصورت خلاصه در پنج مرحله ادامه می‌یابد:

مرحله اول) آماده‌سازی شامل تعریف پروژه و اسناد مرتبط با آن
مرحله دوم) برنامه ریزی پروژه شامل تدوین ساختار شکست کار پروژه، تخصیص منابع، زمان‌بندی و تعیین مقاطع حساس پروژه (از نظر تحویل اجزاء محصول یا مقاطع مدیریت جریان نقدینگی مثلا تزریق بودچه به پروژه و یا سایر موضوعاتی از این دست)
مرحله سوم) اجرای پروژه شامل ارجاع کار به اعضاء تیم پروژه بر اساس برنامه ریزی انجام شده، تحویل محصولات و مدیریت این فرایند.
مرحله چهارم) کنترل و ارزیابی پیشبرد پروژه شامل کنترل پیشرفت پروژه و برآورد انحراف از برنامه یا جریان نقدینگی.
مرحله پنجم) خاتمه پروژه شامل افداماتی که برای خاتمه پروژه و تحویل محصولات انجام می‌پذیرد.

در ادامه به صورت جداگانه به هریک از این مفاهیم از دید کاربری پیرنگ خواهیم پرداخت. خواندن ادامه مطلب

همکاری تیمی با پیرنگ

همکاری تیمی با پیرنگ بسیار ساده است: لیست کارهای مورد نظر را تعریف نموده، کارها را به همکاران ارجاع دهید و پیشرفت کار را مدیریت نمایید.

امروزه همکاری تیمی جزء لاینفک کار در سازمان‌ها و شرکت‌ها بوده و در عین حال معمولا بعضی آسیب‌ها (از جمله موارد زیر) به صورتی شایع در این همکاری خودنمایی می‌کنند:

همکاری تیمی با پیرنگ

 • تمرکز بر روند انجام کار به جای تمرکز بر نتیجه و پایان کار
 • تخصیص کار به همکاران بیش از حد توان واقعی تیم
 • تخصیص چند کار یا مسئولیت بصورت همزمان به اعضاء تیم
 • عدم آگاهی مدیران از توان واقعی انجام کار تیمی
 • عدم وجود تاریخچه رسیدگی هریک از اعضاء به کارها و در نتیجه انجام موازی امور در تیم
 • عدم قابلیت ردّگیری دقیق میزان کار انجام شده از سوی مدیران
 • عدم آگاهی دقیق مدیر یا هماهنگ‌کننده تیم از مشکلات موجود در انجام امور و در نتیجه طولانی شدن مراحل انجام کار
 • عدم آگاهی اعضاء تیم از امور ارجاعی به دیگر اعضاء و در نتیجه وجود فشار روانی در اثر احساس وجود تراکم کاری زیاد
 • عدم وجود موازنه در توزیع و ارجاع کار بین اعضاء تیم و در نتیجه عدم رعایت عدالت کاری در همکاری تیمی

همانطور که در راس لیست بالا نیز اشاره شد، اگر مدیران تمرکز خود را بر نتایج پروژه‌ها و فرایندها بگذارند نتیجه همکاری تیمی با دقت بالاتری قابل ارزیابی بوده و طبیعتا تیم پس از اخذ نتایج مشخص خود احساس بهتری نسبت به کار تیمی خواهد داشت. به همین منظور تاکید پیرنگ در مدیریت همکاری تیمی بر ارزیابی میزان خروجی همکاری و نسبت تاثیر هریک از اعضاء تیم در تامین این خروجی است و نمودارها و گزارشات مدیریتی ضمن اینکه برای ارزیابی کارکرد فردی اعضاء تیم اطلاعات ارزشمندی را ارائه می‌دهند، برای ارزیابی نتایج همکاری تیمی ایشان طراحی شده‌ است.

به نظر می‌رسد چنانچه مدیران و اعضاء تیم‌ها از یک بستر یکپارچه در اجرا و مدیریت کار تیمی استفاده نمایند، قابلیت آگاهی دقیق از روند انجام کار برای ایشان فراهم آمده و در نتیجه از توان واقعی انجام کار تیمی مطلع خواهد شد و به صورت طبیعی به همان اندازه نزد مشتریان یا مخاطبین سازمان تعهد خواهند پذیرفت. این موضوع در میان مدت و بلند مدت منجر به تثبیت و رشد توان کار تیمی نزد اعضاء تیم خواهد شد. لذا همواره یکی از دغدغه‌های اصلی در طراحی گزارشات پیرنگ، ارائه گزارشات موثر در آگاه‌سازی مدیران از روند انجام و توزیع کار بین همکاران بوده است. از سوی دیگر سعی شده تا همکاران تیم کمترین زمان ممکنه را برای ثبت کارکرد روزانه خود در نرم‌افزار پیرنگ صرف نمایند. لذا ویژگی اصلی همکاری تیمی با پیرنگ را می‌توان سادگی مدیریت همکاری تیمی (team work) و صرف زمان بسیار کم از سوی اعضاء و مدیران تیم برای انجام و مدیریت کار تیمی برشمرد. همچنین وجود نمودارها و گزارشات متعدّد برای آگاهی مدیران از روند تخصیص کار به همکاران و مدیریت پیشرفت کار باعث می‌شود تا توزیع کار بین اعضاء تیم بصورتی منطقی و متناسب به توان تیم انجام پذیرد. وجود این گزارشات برای آگاهی مدیران از توان واقعی تیم ضروری است و باعث می‌شود تا محدودیت‌های زمانی یا شرائط سازمانی تاثیر کمتری بر توزیع نامتعادل کار بین اعضاء تیم داشته باشند. برای مثال یک روند معمولی همکاری تیمی به شرح زیر را در نظر بگیرید:

 • برای مدیریت همکاری تیمی یک دوره زمانی در نظر گرفته می‌شود. (مثلا هفتگی)
 • کارهای مورد نظر برای تیم را تعریف و در پیرنگ ثبت می‌شود. (تک تک یا از طریق ثبت در نرم‌افزار Excel و سپس import در پیرنگ) (وضعیت جدید)
 • کارهای مربوط به هر یک از اعضاء تیم را در ابتدای دوره‌ زمانی به ایشان ارجاع داده شده و موعد مقرر برای انجام هر کار تعیین می‌گردد. (وضعیت ارجاع شده یا در دست اقدام)
 • در طول دوره زمانی (در صورت نیاز) اعضاء‌ تیم می‌توانند بخش مربوط به خود را انجام داده (وضعیت انجام شده) و پس از ثبت شرح کار انجام شده، کار را به دیگر اعضاء تیم ارجاع داده ویا خاتمه کار را اعلام می‌نماید. (وضعیت پایان یافته)
 • در پایان دوره زمانی میزان پیشرفت کار را بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده بررسی گردیده و نتیجه هر کار توسط مالک محصول، ناظر یا مدیر مربوطه تحویل گرفته شده و قسمت بعدی کار برای دوره زمانی بعدی برنامه‌ریزی می‌گردد. (جلسه تحویل محصول)
 • مدیر یا هماهنگ‌کننده تیم نظرات اعضاء تیم را برای بهبود روش کار در دوره بعد جویا شده و از این نظرات در نحوه تخصیص یا مدیریت کار در دوره بعد استفاده می‌نماید. (جلسه بررسی و بهبود روش انجام کار)

وضعیت کارها در پیرنگ

در این مثال، مدیر یا هماهنگ کننده تیم می‌تواند از طریق نرم‌افزار پیرنگ به گزارشات زیر (در موضوع همکاری تیمی با پیرنگ) دسترسی داشته باشد:

» نمودار روند انجام کار (زمانی / تعدادی): که نمایش‌دهنده روند انجام کار در بازه‌های زمانی معین توسط هریک از همکاران می‌باشد. این گزارش مدیر را قادر می‌سازد تا از میزان صرف وقت هریک از همکاران برای هریک از کارها مطلع گردد.
» نمودار میزان کار در دست اقدام (به تفکیک همکار): این نمودار نمایش‌دهنده حجم کار جاری هر یک از همکاران است و طبیعی است که اگر تعداد آن زیاد باشد، عملا تمرکز فرد را بر هم زده و اجازه تمرکز به وی نخواهد داد. لذا مدیران معمولا با تحلیل اطلاعات این نمودار تلاش می‌کنند هر یک از همکاران کار مشخصی را دریافت نموده و تمام تمرکز خود را بر روی اجرا و اتمام آن بگذارند.
» نمودار میزان کار انجام شده (به تفکیک همکار): این نمودار میزان کار انجام شده توسط هر یک از همکاران و سهم وی نسبت به دیگر اعضاء تیم را نمایش می‌دهد.
» نمودار جمع زمان کارکرد همکاران: از طریق این نمودار، مدیران می‌توانند به توزیع زمان انجام امور بین اعضاء تیم دست یابند.
» نمودار نرخ بازخورد کارهای ارجاعی: کارهایی که همکار مربوطه آن را انجام شده اعلام نموده اما به هر دلیلی از سوی ناظر یا مدیر تیم تائید نشده و به کارشناس بازخورد گردیده است.
» نمودار متوسط زمان انجام کار همکاران: برای آگاهی مدیر یا هماهنگ کننده تیم از حداقل، حداکثر و میانگین مدت زمان صرف‌شده از سوی هریک از همکاران برای هر کار.
» نمودار متوسط زمان انجام کار روزانه همکاران: برای آگاهی مدیر یا هماهنگ کننده تیم از حداقل، حداکثر و میانگین مدت زمان صرف‌شده روزانه از سوی هریک از همکاران در کارهای مختلف.
» نمودار روند تغییرات میانگین زمان کار روزانه: این گزارش از آن جهت دارای اهمیت است که مدیران می‌توانند کاهش میانگین زمان صرف شده برای هر پروژه را مشاهده نموده و با رفع علل کاهش زمان یا انجام هماهنگی‌های لازمه، امکان افزایش میانگین زمان تخصیص داده شده به پروژه یا فرایند از سوی تیم را فراهم آورند.graphs
» نمودار توزیع تعداد و زمان انجام کار به تفکیک گروه و همکاران: که نمایش‌دهنده میزان زمان صرف شده از سوی هریک از همکاران در هر نوع کار می‌باشد. برای مثال همکاری که قرار است در بخش برنامه‌سازی نرم‌افزار فعالیت نماید، ممکن است به دلیل اینکه از سوی دیگر همکاران مورد پرسش واقع می‌شود، نتواند تمرکز کافی را برای انجام کار پیدا نموده و در نتیجه راندمان مورد نظر را ارائه ندهد. در این گزارش میزان زمان صرف شده از سوی هر یک از همکاران نسبت به نوع کار بصورت تعدادی و درصدی قابل مشاهده و تحلیل خواهد بود.
» نمودار توزیع هزینه (به تفکیک همکار / به تفکیک گروه‌ کاری): این گزارش از جمله گزارش‌های بسیار کلیدی در همکاری تیمی با پیرنگ و جزء مزایای اصلی رقابتی پیرنگ با دیگر ابزارهای مشابه به شمار می‌آید. در این گزارش قیمت تمام شده کار انجام شده بصورت تقریبی به تفکیک هریک از همکاران و یا هر نوع کار (گروه کاری) ارائه می‌گردد. به نظر می‌رسد چنانچه مدیران در زمان توزیع کار بین اعضاء تیم به قیمت تمام‌شده آن توجه داشته باشند، خواهند توانست استراتژی‌های بهتری برای توزیع کار نزد همکاران را درپیش‌گرفته و در نتیجه قیمت تمام شده کل فرایند یا پروژه را کاهش دهند. این گزارش در حال حاضر کمک شایان توجهی به بهره‌برداران پیرنگ نموده و باعث کاهش قابل تامل هزینه اجرای فرایندها (در یک نمونه تا ۴۰% کاهش) گردیده است.
» گراف شبکه همکاری مشترک: این گزارش که در نوع خود در سامانه‌های عملیاتی منحصر به فرد به شمار می‌رود، نمایانگر میزان همکاری مشترک اعضاء تیم با یکدیگر بوده و مدیران می‌توانند از طریق آن به گردش کار بین اعضاء تیم پی‌ببرند. در واقع در این گزارش بجای آنکه تاکید بر کارکرد هریک از همکاران باشد، تاکید بر میزان تعاملات ایشان و شاخص‌های نظیر میزان کار دریافتی، میزان کار ارجاع شده به دیگران، اهمیت هر فرد در شبکه همکاری و مواردی از این دست می‌باشد.
» نمودار تاثیر نسبی همکاران در پروژه/فرایند: معمولا طبیعت کاری هریک از همکاران در فرایندهای مختلف متفاوت است. برای مثال یک کاربر پشتیبانی ممکن است در یک روز به ۱۰۰ موضوع کاری رسیدگی کند و میانگین زمان رسیدگی به هر کار ۲ دقیقه باشد، اما یک برنامه‌نویس در طول روز دو کار انجام دهد که هریک ۳ ساعت به طول می‌انجامند. این گزارش با درنظر گرفتن پارامترهایی از این دست، تاثیر نسبی هریک از همکاران در همکاری تیمی را برآورد و از طریق یک نمودار به نمایش می‌گذارد.

همانطور که از توضیحات گزارشات برداشت می‌شود، مدیر یا هماهنگ‌کننده تیم با مشاهده این گزارشات می‌تواند چند مقدار و شاخص مهم را در مورد تیم دریابد که آز آن جمله می‌توان بصورت مختصر به موارد زیر اشاره نمود:

 • توان واقعی تیم برای انجام هر یک از انواع کار چقدر است؟ آگاهی از این توان باعث می‌شود که برآوردهای بعدی انحراف کمتری از واقعیت داشته باشند.
 • (در مدیریت پروژه‌ها) دقیقا چه میزان کار تا پایان پروژه باقی‌مانده و تخمین زمانی انجام آن‌ها چقدر است؟
 • تیم چقدر از زمان خود را بصورت واقعی صرف انجام کار می‌نمایند؟ و سایر زمان‌های از دست رفته صرف انجام چه اموری می‌گردد؟
 • (در مدیریت فرایند) چه بخش‌هایی از فرایند زمان‌برتر بوده و نیاز به بهینه‌سازی دارند؟

همچنین پاسخ به سوالاتی مانند آنچه در ابتدای این مطلب بیان شد نیز از جمله دستاوردهای ارزشمند همکاری تیمی با پیرنگ به شمار می‌آید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نرم‌افزار پیرنگ لطفا مطالب زیر را مطالعه فرمایید.

پشتیبانی مشتریان با پیرنگ

پشتیبانی مشتریان با پیرنگ از دریافت درخواست مشتری (یا مخاطب) آغاز و با مدیریت و اجرای تمامی مراحل رسیدگی به درخواست ثبت‌شده تا پایان فرایند رسیدگی ادامه می‌یابد. همکاران سازمان یا شرکت، پیمانکاران و تامین‌کنندگان، کاربران سیستم‌های رایانه‌ای سازمان (با هر گستره جغرافیایی)، مدیران فناوری اطلاعات استان‌ها، خریداران محصولات شرکت، مدیران یا کاربران نمایندگی‌های سازمان یا شرکت در استان‌ها، دانشجویان دانشگاه، بازنشستگان سازمان و هر کسی که به نحوی با بخشی از سازمان یا شرکت تماسی دارد، جزء مخاطبان و مشتریان سازمان یا شرکت به شمارآمده و ارتباطات وی با مجموعه نیاز به اجرا و مدیریت مناسب دارد. شرکت‌ها و سازمان‌ها برای مدیریت مناسب این فرایند معمولا از مراکز تماس بهره‌می‌جویند. به این ترتیب که شماره تلفن‌هایی به مخاطبین اعلام گردیده و ایشان می‌توانند از طریق آن شماره تلفن‌ها با مرکز مربوطه تماس حاصل نموده و درخواست خود را مطرح نمایند. در گذشته این تماس‌ها برای رسیدگی بصورت ارجاع تماس تلفنی به کارشناس یا واحد مربوطه انتقال داده شده و بقیه کار به وی سپرده می‌شد. اما در سال‌های اخیر شاهد راه‌اندازی سامانه‌های مختلف اتوماسیون اداری برای مدیریت و نظارت بر چگونگی رسیدگی به درخواست مشتریان، در سازمان‌ها و شرکت‌ها هستیم که باعث شده گردش عملیات بصورت الکترونیکی انجام پذیرفته و در نتیجه مراحل، زمان‌ها و چگونگی رسیدگی به درخواست مخاطب از سوی کارشناسان سازمان یا شرکت بصورت شفاف در این سامانه‌ها ثبت گردد.

کارکردهای پیرنگ

پیرنگ نیز بعنوان یکی از سامانه‌های مدیریت عملکرد از کارنامه خوبی در زمینه پشتیبانی مشتریان برخوردار است. سازمان‌های بهره‌بردار پیرنگ توانسته‌اند از طریق مدیریت پشتیبانی مشتریان با پیرنگ و بهبود مراحل رسیدگی به درخواست‌های مشتریان و مخاطبین (از طریق بازطراحی فرایند بر اساس امکانات پیرنگ) تا ۶۰% (بصورت تقریب کلی) فرایند پشتیبانی را بهبود داده و در زمان و هزینه انجام این فرایند، در بخش‌های مختلف صرفه‌جویی نمایند. برای مثال در یکی از فرایندهای پشتیبانی مشتریان با پیرنگ ، مخاطبین سازمان بهره‌برداران یک نرم‌افزار در سطح کشور بودند که برای رفع اشکالات خود از طریق تلفن با مرکز پشتیبانی تماس حاصل نموده و درخواست خود را مطرح می‌نمودند. این درخواست‌ها از طریق کارشناسان مرکز تماس پیگیری شده و نتیجه به اطلاع تماس‌گیرنده رسانده می‌شد. اما با توجه به اینکه از هیچ نرم‌افزاری برای مدیریت و پیگیری این فرایند استفاده نمی‌شد، هر اعتراضی از سوی کاربران یا مدیران به بخش پشتیبانی مشتریان قابل اثبات یا رد نبوده و تنها معیار اعتراض نیز احساس مخاطبان بود. پس از راه‌اندازی مکانیزم‌های پشتیبانی مشتریان با پیرنگ در این مرکز و انجام کلیه عملیات پشتیبانی مشتریان با پیرنگ، فرایند طی شش ماه به صورت زیر تغییر نمود:

 • مخاطبین درخواست خود را بصورت تلفنی یا از طریق ثبت تیکت در پیرنگ، به اطلاع مرکز پشتیبانی مشتریان رسانده (وضعیت جدید) و با توجه به پیکربندی انجام شده در پیرنگ، درخواست مورد نظر بر حسب موضوع، در زمان ثبت به کارشناس مربوطه ارجاع می‌شود (وضعیت دردست اقدام).
 • کارشناس کلیه مراحل رسیدگی به درخواست را (اعم از پاسخ‌گویی و رفع مشکلات کاربری، رفع خطای کاربری، رفع خطای نرم‌افزار، توسعه نرم‌افزار و …) در پیرنگ ثبت نموده و در صورت نیاز، کار را به دیگر کارشناسان همکار خود در همان واحد یا واحدهای دیگر سازمان ارجاع می‌دهد. ایشان نیز به همین شیوه کارکرد خود در رسیدگی به درخواست مخاطبین را در پیرنگ ثبت می‌نمایند.
 • در این اثنا اگر نیاز به کسب اطلاعات تکمیلی از تماس‌گیرنده باشد، کار به وی ارجاع شده و در وضعیت “منتظر پاسخ” باقی می‌ماند تا تماس گیرنده (که کار را در کارتابل خود مشاهده نموده) اطلاعات مورد نیاز را ثبت و کار را بازگرداند.
 • این مراحل تا زمانی که مراحل رسیدگی انجام پذیرد، ادامه یافته (وضعیت انجام شده) و در نهایت با تائید مدیر یا کارشناس مسئول واحد پشتیبانی (ناظر یا حتی خود کارشناس پاسخگو) کار دریافتی بسته می‌شود (وضعیت پایان یافته).

پشتیبانی مشتریان با پیرنگ

همانطور که در اثنای ذکر مراحل اجرای فرایند رسیدگی به درخواست مشتری بیان شد، کارشناس سازمان یا شرکت صرفا شرح و مدت زمان رسیدگی به کار را در پیرنگ ثبت می‌کند و اطلاعات تکمیلی از جمله ساعت و تاریخ رسیدگی و اطلاعات دیگری از این دست، توسط پیرنگ بصورت خودکار در مورد هر رسیدگی ثبت می‌گردد. در این حالت تمامی مراحل رسیدگی به درخواست تماس‌گیرنده برای وی (در این مثال از شهرستان‌ها) قابل مشاهده بوده و وی از چگونگی رسیدگی به درخواست خود در تمامی مراحل آگاهی می‌یابد. این آگاهی معمولا باعث رضایت بیشتر مخاطبان از فرایند رسیدگی به درخواست در سازمان یا شرکت گردیده و میزان اعتراضات به این فرایند را کاهش می‌دهد. از سوی دیگر، تک تک درخواست‌ها از این طریق قابل پیگیری از سوی مدیریت بوده و بنا به نوع درخواست بصورت خودکار از سوی پیرنگ قابل اولویت‌بندی هستند.

یکی از دستاوردهای ارزشمند بهره‌برداری از پیرنگ، دسترسی مدیران میانی و ارشد به تمامی اطلاعات کلی و جزئی فرایند رسیدگی به درخواست مخاطبان است که در تجارب موجود باعث شده ایشان تمایل کمتری به حضور در چرخه تائید امور نشان دهند. بعبارت دیگر، با توجه به اینکه در گذشته مدیران از جزئیات درخواست‌ها و چگونگی رسیدگی به آن‌ها مطلع نبودند، برای کسب اطلاع و نظارت بر چرخه رسیدگی، خود بعنوان یکی از مراحل رسیدگی (در قالب تائید موضوعات یا صادر کردن دستور رسیدگی) حضور داشتند که این کار باعث اتلاف وقت مدیر از یک سو (به دلیل حضور مستقیم در امور اجرایی) و کندشدن فرایند رسیدگی (به دلیل عدم دسترسی دائم و سریع به مدیران) از سوی دیگر می‌شد. پس از استقرار پیرنگ و جلب اعتماد مدیران در خصوص دسترسی کامل ایشان به جزئیات اطلاعات رسیدگی به کارهای ارجاعی، مدیران از چرخه رسیدگی خارج شده و صرفا به بررسی آمار عملکرد کارشناسان و اخذ تدابیر مدیریتی بر اساس اطلاعات (یا بعبارت دیگر Information Driven Decision Making) اکتفا می‌نمایند که خود باعث تسریع در اجرای فرایند رسیدگی و آزادشدن بخش قابل توجهی از وقت مدیران گردیده است.

از جمله گزارشات کاربردی پیرنگ در فرایند پشتیبانی مشتریان می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

• نمودارهای مربوط به توزیع درخواست‌های مخاطبین به تفکیک گروه کار
برای مثال ۱۰% درخواست‌های دریافتی مربوط به خطاهای نرم‌افزاری و ۲۵% آن‌ها مربوط به آموزش کاربران بوده است.
• نمودارهای مربوط به نسبت صرف زمان و هزینه برای گروه‌های مختلف کارهای دریافتی.
مثلا ۱۰% از کل زمان فرایند برای رسیدگی به مشکلات کاربران صرف شده در حالی‌که این گروه ۵۰% هزینه کل فرایند را به خود اختصاص داده است (مثلا به دلیل حضور همکاران با حقوق و دستمزد بالا).
• نمودارهای مربوط به سهم زمان صرف شده و تعداد کار انجام شده هریک از همکاران در هر یک از گروه‌های کاری
مثلا آقای احمدی ۷۰% زمان خود را صرف رفع مشکلات سخت‌افزاری می‌نماید و خانم جعفری که در سمت پشتیبانی شبکه مشغول به فعالیت هستند، تنها ۲۰% از زمان خود را در کارهای این گروه صرف می‌نمایند.
• نمودارهای مربوط به میزان کارکرد همکاران
از طریق این نمودار مدیران می‌توانند حداقل، حداکثر و متوسط کارکرد همکاران در بازه‌های زمانی (مثلا روزانه) را مشاهده نمایند.
گزارشات متنوع بسیاری برای مدیریت فرایند در پیرنگ قابل دسترسی است که شرح کامل آن گزارشات در بخش “پیرنگ چیست” قابل مشاهده است.

هدف اصلی از طراحی این گزارشات (و گزارشات متنوع و متعدد دیگر پیرنگ) افزایش آگاهی مدیران میانی و ارشد فرایند از وضعیت درخواست‌ها و نحوه رسیدگی به آن‌ها در سازمان و شرکت است و به نظر می‌رسد چنانچه مدیران مربوطه از این اطلاعات آگاهی داشته باشند، خواهند توانست تصمیمات کارآمدتری برای آرایش منابع انسانی و روند گردش عملیات اخذ نمایند. بخصوص تجربه نشان‌داده است زمانی که با بهره‌برداری از پیرنگ شاخص‌های مهمی نظیر قیمت تمام شده و زمان صرف شده برای هر درخواست مشخص می‌شود، مدیران حساسیت بیشتری در بازطراحی فرایند و استفاده موثر از توان منابع انسانی به خرج می‌دهند. برای مثال در یکی از فرایندهای پشتیبانی مشتریان، پس از گذشت سه ماه از اجرای فرایند، قیمت تمام شده رسیدگی به هر درخواست بین ۱۸۰ هزارتومان تا پانصد و چهل هزار تومان و متوسط زمان رسیدگی به هر درخواست حدود ۴ دقیقه و متوسط زمان انتظار برای رسیدگی به هر درخواست نزدیک به ۳ ساعت محاسبه گردید. این در حالی بود که تصور مدیران از زمان رسیدگی به درخواست‌های این فرایند در حد یک دقیقه و از زمان انتظار نزدیک به ۵ دقیقه بود و اصولا تا آن زمان هیچ محاسبه تقریبی برای قیمت تمام شده رسیدگی به هر درخواست در سازمان انجام نشده و لذا برآوردی نیز در این زمینه وجود نداشت. لذا مدیران با مشاهده آمار و ارقام برای اولین بار در آن سازمان به فکر بازطراحی فرایند افتاده و پس از گذشت سه ماه از بهره‌برداری از پیرنگ و سپردن ثبت درخواست به مخاطبین (از طریق سایت اینترنتی سازمان) و برخی اقدامات اصلاحی دیگر، زمان رسیدگی به هر درخواست به ۴۵ ثانیه تا ۱٫۵ دقیقه تقلیل یافته و قیمت تمام شده رسیدگی به هر درخواست به حدود ۳۰ هزارتومان رسید.

مقایسه پیرنگ

نکته مهم در مثال فوق قابلیت اخذ اطلاعات تجمیعی بر اساس واقعیت‌های موجود در فرایند رسیدگی به درخواست مخاطبان است. بدین معنی که کارشناسان صرفا کارکرد معمول و روزانه خود را در نرم‌افزار پیرنگ ثبت می‌نمایند و آمارها و نمودارهای بخش‌های مختلف مدیریتی پیرنگ، بر اساس این اطلاعات شکل می‌گیرند که تحلیل آن‌ها می‌تواند منجر به درک واقعی از وضعیت جاری فرایند گردد و به همین خاطر استفاده از نرم‌افزاری مشابه پیرنگ برای مدیریت موثر مراکز پشتیبانی مشتریان در سال‌های اخیر رواج بیشتری یافته و باعث بهبود چشمگیر فرایندهای پشتیبانی مشتریان از جمله در کیفیت رسیدگی به درخواست‌های مخاطبین و کاهش زمان و هزینه رسیدگی به درخواست‌های ایشان گردیده است.

شایان ذکر است مزیت رقابتی پیرنگ نسبت به سایر نرم‌افزارهای مورد استفاده در این حوزه، وجود گزارش‌های آماری متنوع و کارآمد و در نتیجه ایجاد قابلیت مدیریت عملیات در سطوح اجرایی و هماهنگی اجرا می‌باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نرم‌افزار پیرنگ لطفا مطالب زیر را مطالعه فرمایید.

پیرنگ . ابزاری ساده و حرفه ای برای مدیریت

پیرنگ . ابزاری ساده و حرفه ای برای مدیریت بر مبنای اطلاعات است.

به راحتی برای مدیریت پروژه پیکربندی می‌شود و در عین حال بدون نیاز به ابزاری جدید، مدیریت واحد پشتیبانی کاربران و از سوی دیگر مدیریت کار تیمی را بر عهده می‌گیرد. معمولا سازمان‌ها در سه لایه به مدیریت منابع و امور خود می‌پردازند:

مدیریت عملیات که وظیفه آن اطمینان از انجام صحیح فعالیت‌ها و عملیات در سازمان (تا پائین‌ترین سطح) است.
مدیریت تاکتیکی یا هماهنگی بین واحدها و بخش‌ها که وظیفه آن اطمینان از اجرای صحیح جریان‌های اطلاعات یا کالا و مواد یا حتی جریان‌های مالی بین واحدها و بخش‌های مختلف یک سازمان است.
● و در انتها مدیریت راهبردی که وظیفه جهت‌دهی کلی همه سازمان در راه رسیدن به اهداف ماموریت‌های تدوین شده را بر عهده دارد.

پیرنگ در واقع برای مدیریت جریان اطلاعات در هریک از این سه سطح از مدیریت یک سازمان نقش یک بستر ساده و موثر را ایفا می‌نماید. در ادامه توضیحات بیشتری را در خصوص کاربرد پیرنگ در بهسازی هریک از لایه‌های مدیریت خواهیم خواند. خواندن ادامه مطلب